Toàn cảnh trường THPT Đại Từ năm 2015


Nguồn: thptdaitu.thainguyen.edu.vn